Uitspreken:Morse rinkelen:Speel Rinkelpatroon afOpnemen onder nummer:

(Neem eerst de hoorn op, opnemen stopt bij ophangen)


       
Selecteer muziek:
De Wonderfoon kan dienst doen als wekker en opname-apparaat voor gesprekken die iemand met de Wonderfoon voert. De Wonderfoon rinkelt iets na de tijd van het "wekker"-telefoonnummer. Na het opnemen van de hoorn wordt de tekst die hoort bij het "wekker"-telefoonnummer afgespeeld. Daarna kan de Wonderfoon optioneel een gesprek opnemen totdat de hoorn wordt neergelegd. Je kunt ook een wektijd instellen. Dan rinkelt de Wonderfoon op het ingestelde moment.
Je kunt de ingesproken teksten terug vinden in het menu met geluidsfragmenten. Ze hebben als nummer: jjjjddmmuummss-n (jaar, dag, maand, uur, minuut, seconde, nummer). De huidige tijd in de Wonderfoon is .

Met een leeg telefoonnummer verwijder je de regel.


Als je een telefoonnummer invult bij "Dagboek" dan wordt bij het kiezen van dat nummer de tekst afgespeeld en start het opnemen.
Dagboek:

Volume


 
Luidspreker Microfoon

Speciaal-menu code:  


Zet de datum/tijd (jjjj-mm-dd uu:mm:ss):  


De naam van mijn Wonderfoon:  

  
Het boodschap email adres:   De email boodschap:  

  
Het IP adres van mijn Wonderfoon: onbekend 
Wifi SSID:   Wifi Password:  


De Wonderfoon

Met de nieuwe Wonderfoon is het niet meer nodig een telefoon te slopen en om te bouwen. De Wonderfoon kan bediend worden via de aangesloten telefoon en via het Web. Op deze pagina lees je hoe het werkt.

Sluit een kiesschijf- of druktoets-telefoon aan op de Wonderfoon.
De Wonderfoon laat de telefoon een keer rinkelen als hij gereed is.
Kies een telefoonnummer om een audio bestand af te spelen.
Nummers mogen onbeperkt lang zijn.
Het nummer bepaal je door de naam van het bestand te kiezen: "44.wav" is een wav bestand dat gekozen kan worden met nummer 44.
Je mag een hint aan de naam toevoegen, bijvoorbeeld: "44 Ons Dorp.wav".
De audio bestanden mogen WAV en MP3 zijn (.wav en .mp3). Let op: het installeren van MP3 bestanden en 24 bits WAV bestanden duurt érg lang.
Zet de audio bestanden op een USB-stick, plaats deze in de Wonderfoon en herstart deze. Als het installeren klaar is hoor je: "Verwijder de USB stick".

Het bedieningsmenu gebruiken via de telefoon

Via het speciale nummer 22122 kom je in het bedieningsmenu. Je hebt daar de volgende keuzen:


1Spreek een boodschap in onder een eigen telefoonnummer.
2Zet de wekker.
3Stel het volume in voor de luidspreker.
4Stel de gevoeligheid in van de microfoon.
5Verwijder een audiobestand.
6Zet de WIFI hotspot terug op "Wonderfoon".
7Maak een kopie van de audio bestanden naar een USB stick.
8Lees het IP adres voor.
9Herstart de Wonderfoon.
10Sluit de Wonderfoon af.
11Reset de Wonderfoon naar fabrieksinstellingen.
12Installeer een nieuwe versie van de software.
13Lees de versie van de software voor.
14Zet de tijd.
15Lees de tijd voor.
16Start de Jukebox.
17Stop de Jukebox.
18Registreer een rinkelpatroon.

Het bedieningsmenu gebruiken via het web

Je kunt de Wonderfoon via een browser bedienen: je verbindt met Wifi "Wonderfoon" en ga dan naar "mijn.wonderfoon.nl" (als dat niet lukt kies dan 22122 en keuze 8 en beluister het IP adres).